gmina Dobiegniew, 2014-05-21 – 2014-05-22, 08:30 – 14:00

gmina Dobiegniew
w dniach: 2014-05-21 – 2014-05-22
w godzinach: 08:30 – 14:00
w dla miejscowości ŁUGI PGR ( NIWY ) NR 2,3,4,5,6,7 + AGRO FIRMA PRACE KONSERWACYJNEw dla miejscowości ŁUGI PGR ( NIWY ) NR 2,3,4,5,6,7 + AGRO FIRMA PRACE KONSERWACYJNE