gmina Dobiegniew, 2014-05-21, 08:00 – 12:00

gmina Dobiegniew
w dniach: 2014-05-21
w godzinach: 08:00 – 12:00
w Wyłączenie dla m. Ostrowiec dla numeru 1,2,34,5,6,7,8,9,16,17A,17B,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27w Wyłączenie dla m. Ostrowiec dla numeru 1,2,34,5,6,7,8,9,16,17A,17B,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27