gmina Choszczno, 2014-05-19, 09:00 – 12:00

gmina Choszczno
w dniach: 2014-05-19
w godzinach: 09:00 – 12:00
w miejscowości Koplin nr.207.208 przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej spowodowana przeglądem złącz kablowych.w miejscowości Koplin nr.207.208 przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej spowodowana przeglądem złącz kablowych.