gmina Drawno, 2014-05-20, 11:30 – 15:00

gmina Drawno
w dniach: 2014-05-20
w godzinach: 11:30 – 15:00
w miejscowości Międzybór, Jaźwiny przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana przeglądem rozłącznika SNw miejscowości Międzybór, Jaźwiny przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana przeglądem rozłącznika SN