gmina Drawno, 2014-05-20, 08:30 – 12:00

gmina Drawno
w dniach: 2014-05-20
w godzinach: 08:30 – 12:00
w miejscowości Zatom przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana przeglądem rozłącznika SNw miejscowości Zatom przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana przeglądem rozłącznika SN