gmina Pełczyce, 2014-05-15, 08:00 – 14:00

gmina Pełczyce
w dniach: 2014-05-15
w godzinach: 08:00 – 14:00
w miejscowości Ługowo nr.15,16 przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana modernizacją sieci nn.w miejscowości Ługowo nr.15,16 przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana modernizacją sieci nn.