gmina Drawno, 2014-05-16, 08:30 – 13:30

gmina Drawno
w dniach: 2014-05-16
w godzinach: 08:30 – 13:30
w miejscowości Rogoźnica, Nowa Korytnica planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej spowodowana przeglądem linii SN.w miejscowości Rogoźnica, Nowa Korytnica planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej spowodowana przeglądem linii SN.

gmina Drawno, 2014-05-16, 08:30 – 13:30

gmina Drawno
w dniach: 2014-05-16
w godzinach: 08:30 – 13:30
w miejscowości Rogoźnica, Nowa Korytnica planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej spowodowana przeglądem linii SN.w miejscowości Rogoźnica, Nowa Korytnica planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej spowodowana przeglądem linii SN.