Modernizacja kolejnych torowisk

Spółka Tramwaje Szczecińskie może podpisać umowę na przebudowę torowisk na ul. Gdańskiej i Energetyków.

Urząd Zamówień Publicznych zakończył kontrolę uprzednią, podczas której nie dopatrzył się uchybień związanych z przeprowadzonym przez spółkę Tramwaje Szczecińskie wyborem wykonawcy.

Najkorzystniejszą ofertę na modernizację ciągu torowisk na odcinku od Mostu Długiego do Basenu Górniczego wraz z przebudową pętli autobusowo – tramwajowej złożył Energopol Szczecin. Wykonawca swoje prace wycenił na 79 775 601, 99 zł. Druga oferta złożona przez konsorcjum Tor Kar Sson Warszawa – ZUE Kraków – Strabag Pruszków była o ponad 35 milionów złotych wyższa i wyniosła 115 055 579, 48 zł.

Po podpisaniu umowy Energopol będzie miał 270 dni na wykonanie prac. W ramach inwestycji wymienionych zostanie 8 296 metrów toru pojedynczego, sieć trakcyjna, wybudowane zostaną nowe przystanki pomiędzy Basenem Górniczym a Mostem Długim, przebudowana będzie także pętla autobusowo – tramwajowa. Na ul. Energetyków powstanie wspólny pas autobusowo – tramwajowy.

Inwestycja będzie miała istotny wpływ na poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej pomiędzy prawo a lewobrzeżem Szczecina, W połączeniu z budowaną trasą Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju pozwoli na skrócenie czasu podróży i podniesienie atrakacyjności transportu miejskiego.

Przebudowa torowisk na ul. Gdańskiej i Energetyków jest realizowana w ramach programu „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”. Wartość projektu wynosi 273 443 215, 80 zł (brutto), z czego dofinansowanie wynosi 131 170 000 zł (netto). Kwota dofinansowania stanowi 59 % kosztów kwalifikowanych.

W ramach tego projektu realizowane są obecnie torowiska w al. Piastów, na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy z ul. Jagiellońską. W poniedziałek 12 maja rozpocznie się także przebudowa torowiska na ul., Wawrzyniaka.

W formule zaprojektuj i wybuduj modernizowana jest także zajezdnia tramwajowa w al. Wojska Polskiego.

W 2012 roku przebudowany został układ torowy przy Bramie Portowej.

Zobacz również...