Będzie remont nawierzchni ul. 5 lipca

Firma Eurovia wyremontuje ul. 5 Lipca na odcinku pomiędzy al. Bohaterów Warszawy a ul. Noakowskiego.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego podpisał już umowę z wykonawcą na realizację zadania. Eurovia remont wyceniła na 335 783, 05 zł.

Zakres prac obejmuje frezowanie starej nawierzchni, regulację urządzeń infrastruktury (studzienek, wpustów), wzmocnienie jezdni, położenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej oraz oznakowania poziomego.

Eurovia będzie mogła wykonywać prace pomiędzy 5 maja a 14 czerwca tego roku.

Wykonawca prac został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Do ogłoszonego przez ZDiTM postępowania zgłosiły się 4 firmy, które wykonanie prac wyceniły na kwoty od 335 783, 05 zł do 441 860, 28 zł.

Zobacz również...