gmina Krzęcin, 2014-04-01, 08:30 – 14:00

gmina Krzęcin
w dniach: 2014-04-01
w godzinach: 08:30 – 14:00
w W dniu 1-go kwietnia 2014-go roku w godzinach: od 08:30 do 14:00, dla miejscowości Objezierze od numeru domu 34 do 51. Modernizacja stacji 15/0,4 kV.w W dniu 1-go kwietnia 2014-go roku w godzinach: od 08:30 do 14:00, dla miejscowości Objezierze od numeru domu 34 do 51. Modernizacja stacji 15/0,4 kV.

gmina Krzęcin, 2014-04-01, 08:30 – 14:00

gmina Krzęcin
w dniach: 2014-04-01
w godzinach: 08:30 – 14:00
w W dniu 1-go kwietnia 2014-go roku w godzinach: od 08:30 do 14:00, dla miejscowości Objezierze od numeru domu 34 do 51. Modernizacja stacji 15/0,4 kV.w W dniu 1-go kwietnia 2014-go roku w godzinach: od 08:30 do 14:00, dla miejscowości Objezierze od numeru domu 34 do 51. Modernizacja stacji 15/0,4 kV.