gmina Drawno, 2014-03-27 – 2014-03-28, 08:30 – 14:00

gmina Drawno
w dniach: 2014-03-27 – 2014-03-28
w godzinach: 08:30 – 14:00
w miejscowości Sitnica,Rogoźnica, Nowa Korytnica przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana modernizacją linii SN.w miejscowości Sitnica,Rogoźnica, Nowa Korytnica przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana modernizacją linii SN.