gmina Drawno, 2014-03-25 – 2014-03-28, 08:30 – 14:00

gmina Drawno
w dniach: 2014-03-25 – 2014-03-28
w godzinach: 08:30 – 14:00
w miejscowości Nowa Korytnica przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana modernizacją linii SN.w miejscowości Nowa Korytnica przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana modernizacją linii SN.