gmina Drawno, 2014-03-24, 09:00 – 14:00

gmina Drawno
w dniach: 2014-03-24
w godzinach: 09:00 – 14:00
w miejscowości Rościn, Prostynia przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana modernizacją sieci SNw miejscowości Rościn, Prostynia przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana modernizacją sieci SN