gmina Bierzwnik, 2014-03-24, 08:30 – 12:00

gmina Bierzwnik
w dniach: 2014-03-24
w godzinach: 08:30 – 12:00
w miejscowości Czaplisko przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana wymianą słupa SN.w miejscowości Czaplisko przewidziana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana wymianą słupa SN.