Procesje w dniu 22.03.2013r.

W związku z organizowaną procesją  w dniu 22.03.2013 r. w godz. od 19:15 do godz. 20.30 wystąpią utrudnienia w ruchu na trasie procesji. Trasa procesji będzie przebiegać ulicami: Lwowską, Krakowską, Dworską, Wierzbową, Chobolańską, Lwowską.

W związku z organizowaną procesją  w dniu 22.03.2013 r. w godz. od 18:45 do godz. 20.30 wystąpią utrudnienia w ruchu na trasie procesji. Trasa procesji będzie przebiegać ulicami: Słowiczą, Wycieczkową, Bandurskiego, Thugutta, Kormoranów, Kruczą.

Zabezpieczenie procesji będzie się odbywało w sposób dynamiczny, tzn. przy zabezpieczeniu ruchu przez ruchome patrole Policji drogowej.

Zobacz również...