Utrudnienia na Trasie Zamkowej i Estakadzie Pomorskiej

W dniach 18.04.2012 – 20.04.2012 w ramach umowy na bieżące utrzymanie obiektów mostowych w mieście Szczecin wykonywane będą  drogowe roboty bitumiczne związane z likwidacją nierówności „uskoków” nawierzchni bitumicznej na zjeździe z Trasy Zamkowej i Estakady Pomorskiej.

 

Roboty wykonywane będą przez firmę APEX-ROBOZIEM Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego

Zakres robót:

– wykonanie frezowania – roboty wykonywane będą w godzinach wieczornych

i nocnych /rozpoczną się 18.04.2012 o godz. 22.00  i potrwają do 19.04.2012

do godz.6.00/

– likwidacja „uskoku” poprzez ułożenie nowej warstwy ścieralnej SMA –

roboty wykonywane będą w godzinach wieczornych i nocnych /rozpoczną się 19.04.2012 o godz. 22.00  i potrwają do 20.04.2012 do godz.6.00/

 

Za utrudnieni przepraszamy.

 

Zobacz również...