Utrudnienia na ul. Piotra Skargi

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, iż od dnia 19.04. do 21.04. wystąpią utrudnienia w ruchu polegające na częściowym zajęciu jednego pasa ruchu ul. Piotra Skargi na odcinku od ul. Moniuszki do Ronda Giedroycia, w związku z koniecznością naprawy nawierzchni bitumicznej. Prace będą prowadzone w godzinach dziennych z wyłączeniem godzin od 6.00 do 9.00 i od 14.00 do 17.00.

Konieczność prowadzenia prac w godzinach dziennych podyktowana jest przede wszystkim lokalizacją Szpitala Wojskowego oraz zbyt niskimi temperaturami w godzinach nocnych by zachować reżim technologiczny odtworzenia warstwy bitumicznej.

Termin prac podyktowany jest wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu na ul. Krasińskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do Niemierzyńskiej, która to zakłada skierowanie ruchu na ul. Piotra Skargi.

Zobacz również...