Procesja w dniu 06.10.2010 r.

W związku z organizowaną procesją w dniu 06.10.2010 r. w godz. od 19:00 do godz. 20.45 wystąpią utrudnienia w ruchu na trasie procesji. Trasa procesji będzie przebiegać ulicami: Krakowską, Poronińską, Chobolańską w stronę kościoła przy ul. Braniborskiej.

Zabezpieczenie procesji będzie się odbywało w sposób dynamiczny, tzn. przy zabezpieczeniu ruchu przez ruchome patrole Policji drogowej.

Zobacz również...