Odsłonięto obelisk upamiętniający pograniczników

‚Dzisiaj w koszarach przy ul. Żołnierskiej w Szczecinie odsłonięto uroczyście obelisk, który upamiętnia stacjonowanie tu Pomorskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza oraz Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej.10 czerwca 1945 r. Wojsko Polskie przejęło ochronę przyszłej zachodniej granicy państwowej RP a 13 września 1945 r. do ochrony granic RP powołano Wojska Ochrony Pogranicza. Organizację Oddziałów WOP powierzono Okręgom Wojskowym. 12 października 1945 r. rozkazem Dowódcy Morskiego Okręgu Wojskowego, powołano 3 Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza, który po miesiącu przejął ochronę granicy państwowej przyszłego województwa szczecińskiego.’