Jest tam kto? – wykład na Uniwersytecie o życiu we Wszechświecie

‚Powstawaniu, ewolucji i rozmieszczeniu życia we Wszechświecie poświęcony jest kolejny cykl interdyscyplinarnych wykładów, zorganizowanych przez Polskie Centrum Astrobiologiczne CASA w Szczecinie.

Wykłady już po raz 3. są prowadzone przy współpracy z ośrodkami naukowymi w Anglii, Austrii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech i we Włoszech. Obsługę techniczną tego przedsięwzięcia zapewnia Erasmus User Centre Europejskiej Agencji Kosmicznej w Noordwijk w Holandii.’

Zobacz również...