Zabytki Pomorza na zdjęciach z lat 50

‚Prof. Tadeusz Białecki, wybitny znawca dziejów Pomorza, w Książnicy Pomorskiej prezentuje wybór swoich unikatowych fotografii zabytków z lat 50. XX w.

Latem 1958 r. Tadeusz Białecki wędrował po Pomorzu zbierając materiał do pracy magisterskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Zrujnowane zabytki, które wtedy zobaczył w miasteczkach Pomorza Zachodniego, uwieczniał ‚zorką’. Niewielki wybór z tego, co wtedy powstało zobaczyć można w holu przy czytelni głównej Książnicy.’