Świadczenia rodzinne – przyjmowanie wniosków.

Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2009/2010r., Informujemy, że od dnia 01.09.2009r. Szczecińskie Centrum Świadczeń rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2009/2010r. Nowy okres zasiłkowy trwa od 01.11.2009r. do 31.10.2010r. Zasady określające przyznawanie świadczeń rodzinnych unormowane są w ustawie z dnia 28.11.2003r.o świadczeniach rodzinnych i nie uległy zmianie. Nadal obowiązu…