Stypendia szkolne.

Szczecińscy uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mają szansę otrzymać stypendium szkolne., Szczecińscy uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mają szansę otrzymać stypendium szkolne. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2009 roku w szkole do której uczęszcza uczeń. Uczniowie, którzy zamieszkują na terenie Gminy Miasto Szczecin, natomiast uczą się w szkołach pryw…