Doradcy prezydenta

Prezydent Szczecina powołał doradców, których zadaniem jest wsparcie działań przy wypracowaniu i podejmowaniu ważnych dla przyszłości Szczecina decyzji., Prezydent Szczecina powołał doradców, których zadaniem jest wsparcie działań przy wypracowaniu i podejmowaniu ważnych dla przyszłości Szczecina decyzji. Zaproszenie do współpracy doradców – osób o bardzo dużym doświadczeniu w swoich dziedzinach, osób z autorytetem, znanych w środowisku, związanych ze Szczecinem – to efekt analizy jakiej dok…