Kościół św. Jana bazyliką mniejszą

‚Honorowy tytuł bazyliki przyznał papież Benedykt XVI kościołowi pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie.

Z końcem 2008 r. kościół stał się tzw. bazyliką mniejszą, drugą w Szczecinie obok katedry pw. św. Jakuba Ap., która miano to zyskała jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II. Na tytuł bazyliki mniejszej zasługują świątynie, które wyróżniają się wartością zabytkową albo ze względu na swoje walory historyczne, albo duszpasterskie. W Polsce jest ponad sto kościołów uhonorowanych tym tytułem.

Procedura jego przyznania jest dość skomplikowana i długa. Tak było i tym razem. – Z wnioskiem o przyznanie tego tytułu kościołowi, który już wcześniej, w 1922 r., otrzymał tytuł ‚Matki kościołów Pomorza’, nadany przez papieża Piusa XI, wystąpił nasz arcybiskup Zygmunt Kamiński – mówi dumny z nowej rangi kościoła św. Jana Chrzciciela jego proboszcz, ks. prałat Aleksander Ziejewski. – W 2007 r. wniosek ten poddano głosowaniu Konferencji Episkopatu Polski. Został rozpatrzony pozytywnie i dopiero wtedy trafił do Stolicy Apostolskiej.’