Dolina Kreatywna, Konkurs na najciekawszy spektakl teatralny, 2008-10-30

Do 7 listopada młodzi twórcy teatralni w wieku 14-25 lat mogą zgłaszać nagranie spektaklu teatralnego do konkursu projektu stypendialnego Telewizji Polskiej S.A. „Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka”. Twórcy mogą zgłaszać do konkursu inscenizacje teatralne w dowolnej formie (z wyłączeniem teatru tańca). Uczestnicy w zgłoszeniu powinni zawrzeć wypełniony formularz, oświadczenie oraz projekt konkursowy w trzech egzemplarzach na płytach DVD. Regulamin konkursu oraz doku...

Zobacz również...