Stołczyńska

W związku z wystąpieniem Hydrobudowy 9, wykonawcy robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Stołczyńskiej , przedłuża się termin obowiązywania organizacji ruchu środków komunikacji miejskiej od dnia 01.10.2007 r. do dnia 31.10.2007 r. Ponadto w okresie tym pozostawia się kursowanie linii 102 a, jednak zmianie ulegnie jej rozkład. Linia 102a kursować będzie w dni powszednie oraz w soboty wg specjalnych rozkładów jazdy.