Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25,

70-546 Szczecin

 

Telefony: 91 48-86-352, 91 48-86-333

fax: 91 48-93-832, 91 48-93-831

http://www.zbilk.szczecin.pl

 

Stan na 27.07.2014. Informacje pochodzą z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: bip.um.szczecin.pl