Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o.

ul. Czesława 9,

71-504 Szczecin

 

Telefony: 91-423-33-98

 

Stan na 03.08.2014. Informacje pochodzą z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: bip.um.szczecin.pl