Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Dembowskiego 6,

71-533 Szczecin

 

Telefony: 91 42 50 800

 

Stan na 03.08.2014. Informacje pochodzą z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: bip.um.szczecin.pl