Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie

ul. Odrowąża 1,

71-420 Szczecin
Telefony: 91 422-35-30, 91 42-45-182

 

Stan na 27.07.2014. Informacje pochodzą z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: bip.um.szczecin.pl