Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

pl. Armii Krajowej 1,

70-456 Szczecin
Telefony: 91 42-45-314,

fax: 91 42-45-805

 

Stan na 27.07.2014. Informacje pochodzą z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: bip.um.szczecin.pl