Miejska Izba Wytrzeźwień

Miejska Izba Wytrzeźwień

ul. Gen. Dąbrowskiego 22/24,

70-100 Szczecin

 

Telefony: 91 48-36-913,

fax 91 48-37-016

 

Stan na 27.07.2014. Informacje pochodzą z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: bip.um.szczecin.pl