Biuro Planowania Przestrzennego Miasta

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta

ul. Szymanowskiego 2,

71-416 Szczecin

 

Telefony: 91 42-21-055; 91 42-45-739;

fax: 91 42-24-771

 

Stan na 27.07.2014. Informacje pochodzą z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: bip.um.szczecin.pl