Plac Tobrucki

Plac Tobrucki – dominującym jego elementem jest pomnik-fontanna z kotwicą. Powstał on jako studnia-fontanna w 1898r., a projektantem był prof. Ludwig Manzel. Rosną tutaj cisy pospolite w odmianie krótkoigielnej, należące do najwyższych w Polsce. Obok pomnika rosną krzewy budlei skrętnolistnej, zwanej omżynem. Ojczyzną ich są Chiny. Dalej orzechy czarne, dęby szypułkowe, buki zwyczajne o odmianie czerwonolistej, lipy szerokolistne, klony srebrzyste i polne.