Plac Grunwaldzki

Plac Grunwaldzki – jest to najokazalszy plac gwiaździsty w Szczecinie. Został on uformowany na wzór Paryskiego Placu Gwiazdy. Taki charakter placu narzuciło istnienie okrężnych bitych dróg wokół głowicy Fortu Wilhelm, na których powstały ulice Mazurska i Wielkopolska. Do placu zbiegają się pasy jezdni z ośmiu stron, czyli krzyżują się tu cztery ulice. Plac jest ulubionym miejscem spotkań. Można tu ujrzeć grających w karty lub szach starszych panów. Przy placu do końca ostatniej wojny stała ekskluzywna restauracja „Kaiser Wilhelm”, której ściany zdobione były malowidłami z dziejów Szczecina i Pomorza.