Friedrich Ackermann

Friedrich Ackermann urodził się 25 grudnia 1866 koło Iławy, zmarł. 9 listopada 1931r. w Szczecinie. Był nadburmistrzem Szczecina w latach 1907-1931.

Ackermann kontynuował rozwój przestrzenny miasta zapoczątkowany przez swojego poprzednika, nadburmistrza Hermanna Hakena. Przyczynił się do rozwoju portu handlowego i Cmentarza Centralnego, założył muzeum oraz bardzo popularne przed wojną kino „Urania”. Za jego rządów w granice miasta z powiatu Randow zostały włączone Pogodno, Świerczewo i północna część Niebuszewa. W zamian za kupno od rodziny Quistorpów fragmentu osiedla Łękno (lub Nowe Łękno), miasto wzbogaciło się także o Quistorp Park, czyli dzisiejszy Park Kasprowicza. Południowy fragment Nowego Łękna (obecnie rejon ul. Poniatowskiego) nazwano Ackermannshöhe, czyli Wzgórze Ackermanna. Obecnie imię nadburmistrza nosi skwer nieopodal Bramy Portowej.

18 kwietnia 1931 roku został Honorowym obywatelem miasta Szczecina