Pomorzany

Zabytki znajdujące się w granicach osiedla Pomorzany:

  • budynek dawnej restauracji „Tiergarten” przy ul. Chmielewskiego 18 ,
  • kościół Maksymiliana Marii Kolbego wraz z murem cmentarnym przy ul. Włościańskiej