Gumieńce

Zabytki znajdujące się w granicach osiedla Gumieńce:

  • dwór z dziedzińcem folwarcznym przy ul. Husarów 1 ,
  • kościół MB Różańcowej wraz z murem cmentarnym przy ul. Lwowskiej,
  • wiatrak holenderski przy ul. Mieszka I 24 ,
  • Cmentarz Centralny przy ul. Ku Słońcu,